Referencje

 • Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
 • Dom dziecka ?Zakątek?
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
 • Zakład obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Kolegium Pracowników Służb Specjalnych
 • Górnośląska Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Dom Muzyki i Tańca
 • GETIN Bank SA
 • Śląska Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zakład obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Monterin 
 • Medrewex 
 • Getin Noble 
 • Mostostal Warszawa